Vuosikokous 2015

Vuosikokous 2015

Turun Seudun Moottoriurheilijat ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 18.5.2015 klo 18.00

Vuosikokouksessa käsitellään viime vuotta sekä tulevaa.

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu henkilöille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, mikäli jonkun hallituksen jäsenen toimintakausi on päättymässä.
9. valitaan toiminnantarkastaja
10. käsitellään muut asiat

Jätä kommentti