SML:n tekemä ratojen turvallisuusohje

SML:n tekemä ratojen turvallisuusohje

Hyvät jäsenkerhot

Suomen Moottoriliitto ry on julkaissut perusasioihin keskittyvät turvallisuusohjeet MX-radoille.

Ohjeiden tarkoitus on muistuttaa ratojen ylläpitäjiä, toiminnan järjestäjiä ja harrastajia ratakäyttäytymisen tärkeistä turvallisuusasioista.

Jokaisella radalla voi lisäksi olla omia toimintaohjeita joita tulee noudattaa. Turvallisuusohjeiden on hyvä olla kaikkien nähtävillä rata-alueella.

Turvallisuusohjeita voi käyttää soveltaen myös muille moottoriradoille.

Suomen Moottoriliitto ry:n turvallisuusohjeita MX-radoille
Moottoriratojen turvallisuus on jokaisen harrastajan, radan ylläpitäjän ja tapahtuman järjestäjän asia. Yhteisten pelisäännöt turvaavat niin järjestäjää kuin radalla
harjoittelevaa tai kilpailevaa ajajaa. Turvallisuusohjeet on tärkeä sijoittaa sellaiselle
paikalle, jossa ne ovat kaikkien nähtävillä.
Tässä etiketissä on kirjattuna perusasioita ja turvallisuusohjeita sekä suosituksia
radan ylläpitäjille ja harrastajille, jotka harjoittelevat moottoriradalla ohjatusti tai
oma-aloitteisesti. Tämän lisäksi radoilla voi olla olemassa omia sääntöjä, joita on
noudatettava. Näitä ohjeita voi käyttää soveltavasti myös muiden lajien radoilla.
Yleisiä turvallisuusohjeita
• Kukaan ei harjoittele yksin
• Huolehdi, että sinulla on voimassa oleva vakuutus, joka korvaa moottoriurheilussa tapahtuneet tapaturmat.
• Pidä mukanasi ensiapulaukkua, joka on helposti saatavilla tarvittaessa
• Tullessasi radalle, varmista, että radan aukioloajat sallivat ajamisen
• Tutustu radan sääntöihin, jotka yleensä ovat varikolla, kerhorakennuksessa
tai ilmoitustaululla
• Opettele radan säännöt ja toimintaohjeet
• Valvo myös omalta osaltasi, että toiset radankäyttäjät noudattavat sääntöjä.
Puutu KOHTELIAASTI asiaan tarvittaessa
• Maksa ratamaksu ennen ajamista
• Käytä aina huoltomattoa moottoripyörän alla varikolla ja huoltotoimenpiteitä
tehdessäsi
• Varmista ennen ajamista, että moottoripyörä on kunnossa
• Varmista ennen ajamista, että varusteesi ovat kunnossa
• Varmista, saako varikolla ajaa
• Varmista oikea ajosuunta
• Radalle mennessä katso, ettet aja suoraan toisen kuljettajan eteen
• Tutustu rataan huolellisesti ajamalla hiljaa ensimmäiset kierrokset
• Huomioi muut radalla ajavat
• Edessä ajava valitsee ajolinjan ja perässä ajava huomioi edessä ajavan ajolinjat
• Vältä äkkinäisiä ja ennalta arvaamattomia ajolinjan vaihdoksia
• Tee ohitukset varovaisuutta noudattaen
• Jos sinut ohitetaan, pysy omalla ajolinjallasi
• Aja omien taitojesi ja kuntosi mukaisesti

Suomen Moottoriliitto ry

Jätä kommentti